Panahon na para sa pagbabago.

Basahin kung paano makatulong ang mga prayoridad ng pambatasan sa iyo at sa inyong pamilya. Ipakita mo ang inyong suporta sa equity at mas mahusay na rekurso para sa pagbawi ng COVID-19.

Nagmamalasakit para sa mga Ating Komunidad

Isiniwalat ang COVID-19 pandemya sa marami na ang mga sistemang nilikha ng mga puting mayayaman na tao ay hindi nagsisilbi sa mga tao. Tulad nito, nagsama kami para sa mga patakarang ito:

SB 706 Pag-abot at edukasyon ng COFA Medicaid

Nagdedeklara ng isang emerhensya at hinihiling ang  Oregon Health Authority na magbigay ng mga gawad sa mga organisasyon na may layuning pagsasagawa ng pag-abot sa mga taga Oregon na mga mamamayan ng COFA na mag-enroll sa tulong medikal. (Ang ibig sabihin ng COFA ay Compact of Free Association. Ang mamamayan ng COFA ay ang mga taong taga Marshall Islands, Micronesia, at Palau. Sila ay maaaring tumira sa US bilang isang permanenteng residente o ibang statos sa ilalim ng batas sa imigrasyon ng US, pero wala silang pag-access sa mga bilang na klase ng pederal na ayuda para sa mga estudyante, serbisyong pangkalusugan, stimulus packages, atbp).

HB 2503 & SB 239 Pangangalaga sa bata sa Oregon

Bumubuo kami ng isang naka-target na unibersal na programa ng pangangalaga sa bata na dinisenyo na may pagtuon sa mga BIPOC (mga taong itim, katutubo, at kayumanggi) na ina, anak, at tagapagbigay upang: 

  • Mapabuti ang kasalukuyan na programa ng Employment Related Day Care

  • Mapagpantay ang lahat ng mga programa sa pangangalaga ng bata sa ilalim ng isang ahensya na matitiyak na kayang bayaran upang pagbawas sa gastos sa 7% ng kita ng pamilya at magbayad sa pamamagitan ng pagpapatala, dagdagan ang kakayahang umangkop ng programa para magamit ng mga magulang sa labas ng mga oras na trabaho lamang.

  • Palawakin ang pangangalaga ng bata kahit anuman ang katayuan at protektahan ang pagiging karapatdapat kahit isang taon.

Sa ibayo ng Oregon ang mga tao ay nagsusumikap pa rin na  bayaran ang kanilang bayarin, ilayo ang usok ng sunog sa kanilang mga tahanan, at mawalan ng kita dahil sa COVID-19 pandemya at krisis sa klima. Nakasama namin ang mga kasosyo para bawasan ang mga singil sa enerhiya, suportahan  ang mga pag-upgrade sa bahay  na makakatulong na mapanatiling malusog ang mga pamilya, at lumikha ng magagandang trabaho sa proyekto ng malinis na enerhiya sa ibayo ng Oregon: 

HB 2475 Oregon Energy Affordability
Binibigyan ng Public Utilities Commission ng abilidad na mga utilities na magbigay ng rate designs, katulad ng diskwento, tulong para bumaba ang bayad para sa enerhiya sa mga mababang kita at iba pang mga customers. Mga organisasyon na nagrerepresenta ng mga tauhan na apektado ng pasanin ng enerhiya ay makaka access ng pondo para makalahok sa mga proseso ng regulasyon katulad ng ibang mga customer group, tulad ng Citizens’ Utility Board. 

HB 2842 Maayos na mga bahay
Namamahagi ng mga gawad sa mga lokal na pamahalaan, lokal na awtoridad sa pabahay, mga organisasyong hindi pangkalakal, pamayanan o kinikilalang federal na tribu sa estado na ito upang matulungan ang mga may mababang kita na sambahayan o mga environmental justice komunidad sa pag-aayos ng bahay at mga retrofit habang tinitiyak ang mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya na gumagawa ng pagayos sa bahay.

HB 2995 Malinis na enerhiya para sa lahat
Nagtatag ng isang 100% malinis na pamantayan ng enerhiya na nangangailangan ng mga sumusunod:

  • Binuo gamit ang mga renewable o walang emisyon na resources

  • Pinapalaki ang mga benepisyo sa komunidad tulad ng mga trabaho at katatagan

  • Phase out ng coal sa 2025

  • Kinakailangan ng mga utility upang makakuha ng isang tiyak na halaga ng enerhiya mula sa mga mapagkukunang nakikinabang sa komunidad tulad ng mga proyekto sa solar storage projects

  • Kinakailangan ng mga utility upang mamuhunan sa katatagan at pagiging maaasahan para sa grid at para sa mga komunidad ng Oregon

  • Malakas na pamantayan sa paggawa para sa mga nababagong proyekto sa enerhiya

Pagbuo ng isang Pantay na Demokrasya

Patuloy na nakikipaglaban ang APANO upang mabigyan ang ating mga komunidad ng karapatan, mapagkukunan at pagkilala na nararapat sa atin. Ang mga patakarang ito ay nagpapalapit sa atin sa mundo na pinaglalaban nating maging isang katotohanan:

HB 2678 & SB 791 Ranked Choice Voting Statewide Implementation Bill
Ranked Choice Voting (RCV) na pwede magranggo ng mga tao ang mga kandidato sa order na gusto nila. Upang manalo, dapat makatanggap ang isang kandidato na higit sa 50% ng boto. Kung walang kandidato na nakakakuha ng 50%, isang “instant runoff” ay mangyayari kung saan ang mga balota para sa huling kandidato ay agad na binibilang ulit para sa pangalawang pagpipilian ng mga botante.

Dinadala ng HB 2678 ang RCV sa Oregon sa pamamagitan ng paggamit ng RCV sa lahat ng mga partisan primaries at pagpalit ng mga nonpartisan primaries at may isang pangkalahatang halalan sa RCV sa Nobyembre (maliban sa mga county kung saan nakalapat ang house rule).

HB 2499 Pagpapalawak ng Awtomatikong Pagpaparehistro ng Botante
Ang HB 2499 ay nagpapalawak ng awtomatikong pagpaparehistro ng botante sa Oregon Health Authority at anumang ahensya ng estado na itinalaga ng Gobernador.

HB 2745 Katumbas na Batas sa Pag-access ng Botante
Hinihiling ng HB 2745 na isama sa mga card ng pagpaparehistro ng botante at mga pahina ng pagpaparehistro ng botante ang kakayahang markahan ng mga botante ng Oregon ang opsyonal na impormasyong demograpiko, kabilang ang: lahi, etniko at ginustong wika.

SB 571 & HB 2366 Pagpapanumbalik ng Mga Karapatan sa Pagboto
Ang SB 571 ay nagbibigay sa batas na ang mga taga Oregon na nasa bilangguan ay maaaring bumoto sa lokasyon kung saan sila naproseso.

Pinapayagan ng HB 2366 ang mga taong nahatulan ng felony na magparehistro upang bumoto, i-update ang rehistro ng botante at bumoto sa mga halalan habang nakakulong. Tinutukoy ang tirahan ng taong iyon kung saan nanirahan ang tao bago makulong. Nagkakaroon ng bisa sa ika-91 na araw kasunod ng pagpapaliban ay namatay.

SJR 10 Pag-aalis ng Slavery Exception Clause sa OR
Nagmungkahi ang SJR 10 ng pag-amyenda sa Konstitusyon ng Oregon na bawal ang pagka-alipin at hindi kusang-loob na pagkaalipin.

Mga Karapatang Immigrante

Ang migrasyon ay sentro sa kwento ng ating komunidad na API (Asyano at Pacific Islander) at dapat nating ipaglaban para sa isang mas ligtas na tahanan para sa lahat:

HB 2205 Just Enforcement
Ang HB 2205 ay nagpapahiwatig ng mga whistleblower upang makapagdala sila ng mga aksyon laban sa mga tagapag-empleyo na lumalabag sa mga batas sa ngalan ng estado, kung hindi magagawa ng Bureau of Labor and Industries (BOLI).

HB 3230 Universal Legal Representation
Ang HB 3230 ay magpapalawak ng mga serbisyong ligal sa mga taga Oregon na nasa peligro ng deportasyon sa pamamagitan ng paggamit ng representasyon na community-based lawyering at sa pagpapalakas ng kliyente.

Edukasyon

Sa pamamagitan ng COVID 19 Pandemic, ang mga puwang sa edukasyon ay inilantad upang makita ng lahat. Ngayon ay dapat nating suportahan ang mga patakaran upang isara ang mga puwang na ito:

HB 2496 & SB553 COFA Tuition Equity 
Papayagan ng HB 2496 & SB553 ang mga mamamayan ng COFA na magbayad sa rate ng in state tuition imbes na out of state tuition sa sandaling maitaguyod ang residency sa Oregon.

2021 Oregon Partners for Education Justice Legislative Agenda
SB 5513 Buuin ang Student Success Act  bilang isang Foundation for Equity
HB 2056 & SB 227 Pananagutan ang ating sistema ng pampublikong edukasyon sa lahat ng mga estudyante

Ipinagmamalaki din ng APANO na suportahan ng:

LC 2690 Batas sa pangako ng sanctuaryo
HB 2825 Survivor-Defendant bill
HB 2544 Kawalang tirahan ng kabataan
HB 2835 Seguridad sa pagkain para sa mga estudyante
HB 2528 Pag-access sa Oregon Dental
HB 2359 Batas sa pananagutan ng interpretasyon
HJR 11 Parehong araw ng pagpaparehistro ng botante
SB 755 Health Justice Recovery Alliance
HB 2169 Hustisya para sa lahat
SB 282 COVID proteksyon sa mga tenant

Nakikipaglaban para sa isang Equitable Redistricting Process
Ipinagmamalaki din namin ang pag-endorse ng Fairshot Coalition agenda.
Alamin ang mga detalye ng 2021 Oregon Partners for Education Justice agenda.

Mga Contact

Marchel Hirschfield, Political Director
marchel@apano.org

Pinag-iisa ng APANO ang mga Asyano at Pacific Islander upang magkaroon ng lakas, naghuhubog itong mga lider at pinapaunlad nila sa pamamagitan ng pag oorganiza, adbokasiya,kaunlarang panlipunan at gawaing kultural.

Ang mensahe sa programa na ito ay inihahandog ng APANO, isang 501c4 na organisasyong hindi pangkalakal.