Xin hãy đọc các ưu tiên lập pháp của chúng tôi và làm sao mang lại lợi ích như thế nào cho bạn và gia đình bạn. Hãy dành ít hơn 1 phút để gửi một email viết trước cho người đại diện của bạn. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp cho sự bình đẳng và các phương tiện tốt hơn để phục hồi dịch Covid-19.

Chăm sóc cộng đồng của chúng tôi

Bệnh dịch COVID-19 đã tiết lộ ra cho nhiều người, những điều mà cộng đồng chúng ta đã biết. Những hệ thống được tạo ra bởi những người giàu có da trắng, không có phục vụ tất cả mọi người. Do đó, chúng ta phải cùng nhau thực hiện các chính sách này như sau:

SB 706 COFA Biện hộ và Giáo dục về chương trình Medicaid
Tuyên bố mục đích khẩn cấp và yêu cầu Cơ Quan Y Tế Oregon cung cấp tài trợ cho các cơ quan khẩn cấp để tiến hành biện hộ cho người dân Oregon mà cũng là người dân COFA đăng nạp đơn hỗ trợ y tế. (COFA viết tắt là Hiệp Hội Tự Do. Công dân COFA là những người đến từ Quần Đảo Marshall, Micronesia và Palau. Họ có thể sống ở Hoa Kỳ với tư cách thường trú nhân hoặc một số tình trạng khác theo luật nhập cư Hoa Kỳ, nhưng họ không có quyền truy cập vào một số viện trợ học phí cho sinh viên, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, tiền viện trợ liên bang, v.v.).

HB 2503 & SB 239 Giữ trẻ ở Oregon
Chúng tôi đang xây dựng một chương trình chăm sóc trẻ em được thiết kế tập trung vào các bà mẹ da màu, trẻ em da màu và những người cung cấp da màu như sau:

 • Thay đổi chương trình Chăm Sóc Ban Ngày liên quan đến Việc Làm mà chúng tôi hiện có

 • Điều chỉnh lại tất cả các chương trình chăm sóc trẻ em ở dưới một cơ quan để đảm bảo khả năng chi trả bằng cách giới hạn chi phí ở mức 7% của thu nhập gia đình và trả tiền khi ghi danh, tăng giờ hoạt động của chương trình cho phụ huynh sử dụng ngoài giờ làm việc

 • Mở rộng dịch vụ giữ trẻ cho tất cả trẻ em bất kể tình trạng, và bảo vệ điều kiện này trong thời hạn ít nhất một năm

Trên khắp Oregon, dân vẫn đang gặp khó khăn khi trả tiền tiện ích, tránh cháy rừng và mất tiền thu nhập do cuộc khủng hoảng khí hậu đang diễn ra và bệnh dịch COVID-19. Do đó, chúng tôi đã hợp tác với các đối tác để giảm tiền tiện ích, hỗ trợ cải thiện nhà cửa để giữ đình khỏe mạnh và tạo công ăn việc làm cho các dự án năng lượng khắp Oregon:

HB 2475 Oregon Energy Affordability
Cung cấp cho Ủy ban Tiện ích Công cộng, khả năng cho phép các tiện ích cung cấp các thiết kế đặt giá, chẳng hạn như giảm giá, giúp giảm gánh nặng tiền bạc cho những khách hàng có thu nhập thấp và chưa được phục vụ. Các cơ quan đại diện cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi gánh nặng tiền bạc sẽ có thể sử dụng nguồn tài trợ để tham gia vào các quy trình quản lý như các nhóm khách, chẳng hạn như Hội đồng Tiện ích Công dân.

HB 2842 Ngôi Nhà Khỏe Mạnh
Phân phối các khoản trợ cấp cho chính quyền địa phương, cơ quan quản lý nhà ở địa phương, các cơ quan phi lợi nhuận, cộng đồng hoặc các bộ lạc được liên bang công nhận ở tiểu bang này, để giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp hoặc cộng đồng dành lại công bằng môi trường với việc sửa và trang bị lại nhà, và đảm bảo sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan thực hiện cải thiện nhà. 

HB 2995 Năng lượng sạch cho tất cả mọi người
Tạo ra tiêu chuẩn điện sạch 100%, yêu cầu những điều sau:

 • Được tạo ra bằng cách sử dụng tài nguyên tái tạo hoặc không có khí thải

 • Bằng cách tăng lợi ích cộng đồng như việc làm và khả năng phục hồi

 • Ngừng sử dụng than vào năm 2025

 • Yêu cầu các tiện ích để thu được lượng năng lượng từ các nguồn mang lại lợi ích cho cộng đồng như các dự án lưu trữ năng lượng mặt trời

 • Yêu cầu các tiện ích phải đầu tư vào các khả năng phục hồi và độ tin cậy cho lưới điện và cho các cộng đồng của Oregon

 • Tiêu chuẩn lao động mạnh mẽ cho các dự án năng lượng tái tạo

Xây dựng một nền dân chủ bình đẳng

APANO tiếp tục chiến đấu để mang lại cho cộng đồng của chúng tôi các quyền, tài nguyên và sự công nhận mà chúng tôi xứng đáng được nhận. Những chính sách này đưa chúng ta đến gần hơn một bước với thế giới mà chúng ta hình dung, trở thành hiện thực:

HB 2499 Mở Rộng Cách Đăng Ký Bỏ Phiếu Tự Động 
HB 2499 mở rộng đăng ký bỏ phiếu tự động cho Cơ quan Y tế Oregon và bất kỳ cơ quan chính phủ nào do Thống đốc chỉ định.

HB 2745 Quyền Bỏ Phiếu Công Bằng
HB 2745 yêu cầu thẻ đăng ký bầu cử và các trang đăng ký bầu cử trên mạng bao gồm khả năng cho người dân Oregon đánh dấu thông tin, bao gồm: chủng tộc, dân tộc và ngôn ngữ ưa thích

SB 571 & HB 2366 Khôi Phục Quyền Bỏ Phiếu
SB 571 đưa ra quy chế mà người dân Oregon trong tù có thể bỏ phiếu tại địa điểm mà họ đã được xử lý.
HB 2366 cho phép những người bị kết án trọng tội đăng ký bỏ phiếu, cập nhật đăng ký bỏ phiếu và bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử khi bị giam giữ. Chỉ định nơi cư trú của người đó là nơi người đó đã ở trước khi bị giam giữ. Có hiệu lực vào 91 ngày tiếp theo lời không chỉ định ngày cho cuộc họp kế tiếp. 

SJR 10 Bỏ Điều Khoản Ngoại Lệ Nô Lệ trong OR
SJR 10 đề nghị sửa đổi Hiến Pháp Oregon sẽ không cho giữ độ nô lệ và nô lệ không tự nguyện trong mọi trường hợp

HB 2678 & SB 791 Bỏ Phiếu Lựa Chọn Xếp Hạng Thực Hiện Toàn Tiểu Bang
Bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng (RCV) cho phép mọi người xếp hạng các ứng cử viên theo thứ tự mình thích. Để thắng, một ứng cử viên phải nhận được hơn 50% phiếu bầu. Nếu không có ứng cử viên nào đạt được 50%, “dòng chảy tức thời” sẽ xảy ra khi các phiếu bầu cho ứng cử viên đứng cuối cùng được thống kê ngay lập tức cho ứng cử viên thứ hai mà bạn đã chọn. 

HB 2678 brings RCV to Oregon by

 • Sử dụng bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng trong tất cả các cuộc bầu cử đảng phái và

 • Thay thế các cuộc bầu cử không đảng phái và sử dụng bỏ phiếu lựa chọn xếp hạng vào tháng 11 (ngoại trừ các quận mà quy tắc nhà nước áp dụng)

Quyền của người nhập cư

Sự nhập cư rất là quan trọng đối với câu chuyện cộng đồng API của chúng tôi và chúng tôi phải tiếp tục tranh đấu để cho mọi người một ngôi nhà an toàn hơn:

HB 2205 Just Enforcement
HB 2205 cho những người muốn tố cáo chủ nhân mà làm sai luật lao động, để họ nhận được sự trừng phạt thay mặt cho tiểu bang, nếu Cục Lao Động và Công Nghiệp (BOLI) không thể.

HB 3230 Đại diện pháp lý toàn cầu
Sẽ mở rộng các dịch vụ pháp lý cho những người Oregon có nguy cơ bị trục xuất thông qua việc sử dụng đại diện hợp tác bao gồm mọi người qua việc xây dựng luật pháp dựa vào cộng đồng và trao quyền lại cho mọi người.

Sự Giáo Dục

Trong bệnh dịch COVID-19, sự bất bình đẳng trong hệ thống giáo dục con em của chúng ta đã được cho tất cả mọi người thấy. Bây giờ chúng ta phải ủng hộ các chính sách này:

HB 2496 & SB553 COFA Công Bằng Cho Tiền Học Phí 
HB 2496 & SB553 sẽ cho phép công dân COFA trả tiền học phí của tiểu bang thay vì tiền học phí ngoài tiểu bang sau khi cư trú tại Oregon được thiết lập.

2021 Chương Trình Lập Pháp Của Đối Tác Oregon về Tư Pháp Giáo Dục
SB 5512 Tiếp tục xây dựng những chính sách dựa trên thành công của sinh viên làm nền tảng cho sự công bằng. HB 2056 & SB 227 Yêu cầu hệ thống giáo dục trường công phải chịu trách nhiệm cho tất cả học sinh.

APANO cũng hỗ trợ những điều sau:

LC 2690 Hành động Hứa Hẹn Trú ẩn

HB 2825 Chính sách về Người Sống Sót-Bị Cáo

HB 2544 Thanh Niên Không Nhà

Đảm Bảo Thức Ăn Cho Học Sinh

HB 2528 Truy Cập Dịch Vụ Nha Khoa Cho Oregon

HB 2359 Chính Sách Thông Dịch 

HJR 11 Đăng Ký Bỏ Phiếu Trong Cùng Ngày

SB 755 Liên Minh Phục Hồi Công Lý Sức Khỏe

HB 2169 Công Lý Cho Tất Cả

Bảo Vệ Cho Người Thuê Nhà Vào Lúc Bệnh Dịch COVID-19

Đấu tranh cho một quá trình phân chia quận công bằng

Chúng tôi cũng hãnh diện chứng thực chương trình nghị sự của liên minh Fairshot. Tìm hiểu thêm tại fairshotoregon.org

Tìm hiểu thêm về Chương Trình Nghị Sự về Công Bằng Giáo Dục của Oregon, năm 2021 tại: betteroregon.org.

Liên lạc

Marchel Hirschfield, Political Director
marchel@apano.org

APANO đoàn kết những người châu Á và các quốc đảo Thái Bình Dương để xây dựng quyền lực, phát triển các nhà lãnh đạo và thúc đẩy sự bình đẳng thông qua tổ chức, vận động chính sách, phát triển cộng đồng và công tác văn hóa.

Thông điệp lập trình này do APANO, một tổ chức phi lợi nhuận 501c4, mang đến cho bạn.