Kejbarok kwe im ro kwōj iakwe jen jorren.

Bukōt jibañ ko ilo COVID-19 safely bwe kwe, ro nukkum, im jukjukinbed ko ad ren maron kajur.

LAST UPDATED 4/14/21