Ikaw ba ay hindi dokumentadong imigrante na nawalan ng hanapbuhay dahil sa COVID 19?

May nakahandang tulong.

Ang OWRF ay para sa mga sumusunod:

  • Labing walong taong gulang at pataas.
  • Humaharap sa kahirapan sanhi ng COVID 19.
  • Hindi kasali sa mga pampublikong benepisyo dahil sa kanilang immigration status.

Privacy

Ang Oregon Worker Relief Fund ay maingat na iniingatan ang inyong pribadong pagkakakilanlan.

Tatanggalin nila ang inyong personal na pagkakakilanlan matapos ninyong matanggap ang inyong ayuda.

Mag aplay

Kung hindi man kayo masyadong bihasa sa salitang English, ang APANO ay handang tumulong sa inyo sa anumang salitang nais nyo, gayun din sa iba pang mga Asyanong salita kasama na ang mga taga Islang Pasipiko.

Mag-iwan lamang kayo ng mensahe kung anong salita ang nais ninyo at kayo ay kokontakin para matulungang mag aplay.

1. Tawagan ang APANO sa # 971-238-2186 o kaya

2. Mag email sa [email protected]