December 13, 2018

APANO là gì?

Asian Pacific American Network of Oregon (APANO) là một tổ chức bất vụ lợi của Oregon nhằm giúp đỡ và tranh đấu cho những vấn đề tiêu cực mà cộng đồng Châu Á đang gặp phải, như là bảo hiểm sức khỏe, môi trường nơi sinh sống, việc làm,nhà cửa, sự kì thị, và những vấn đề khác mà tổ chức chúng tôi có thể can thiệp. Chúng tôi lắng nghe vấn đề từ cá nhân đến tập thể để thay đổi tận gốc những khó khăn và cả hệ thống về nhiều lĩnh vực mà cộng đồng đang đối diện. Một ví dụ thành công về tổ chức cộng đồng người Việt mà mọi người điều biết đó là tại Texas. Khi cơn bão Katrina đi qua tiểu bang Texas đã gây thiệt hại rất lớn về mặt vật chất, tinh thần, nhà cửa và môi trường sống cho cộng đồng Châu Á nơi đó nhưng tiểu bang đã không hết sức quan tâm đến sức khoẻ và sự mất mát tài sản của người dân. Vì vậy cộng đồng người Việt đã tập họp đứng lên thay đổi những tiêu cực ấy. Tiếng nói người Việt đã được chính phủ nghe và thấu hiểu. Đó là cũng là mục tiêu của tổ chức chúng tôi mang đến cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương nói chung và cộng đồng người Việt tại Oregon nói riêng.APANO tập trung hướng đến 5 mục tiêu quan trọng, bao gồm:

· Tổ chức cộng đồng

· Phát triển tài năng lãnh đạo

· Tiếng nói cộng đồng Châu Á được đặt làm trọng tâm


· Hoạch định của APANO hướng dẫn và vạch ra những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng cần được giải quyết thông qua những chiến dịch hoặc bầu cử trong cộng đồng Châu Á Thái Bình Dương.

· Hoạt động hữu hiệu, tổ chức APANO cộng tác với những tổ chức khác để không ngừng phát triển và luôn trao dồi kiến thức cho thành phần lãnh đạo, nhân viên và thành viên APANO
Tổ chức APANO huy động thiện nguyện viên và cung cấp những chương trình cùng cơ hội để họ trở nên tự tin trong việc đứng lên giúp đỡ cộng đồng một cách hữu hiệu. Những hoạch định sẽ được đặt ra nhằm giúp những người trong cộng đồng gặp khó khăn bằng nhiều cách khác nhau, ví dụ như liên lạc với các vị hoạch định bên phía chính phủ hoặc cơ quan cho họ biết sự việc bất bình và yêu cầu họ xem xét hoặc giải quyết. Chúng tôi cùng quý vị tích cực ngăn chặn những hành động hoặc hành vi tiêu cực xảy ra trong cộng đồng.