May 10, 2018

APANO hưởng ứng cho cuộc bầu cử sơ bộ ngày 15 tháng 5 năm 201

Bầu cử là cơ hội để toàn thể cộng đồng của chúng ta tạo nên một thế giới tốt hơn và một cách hữu hiệu để chống lại các thế lực muốn chúng ta ở nhà và giữ im lặng.
Vào tháng 12, APANO đã công bố công khai Quy trình Xác nhận Ứng cử viên năm 2018 của chúng tôi về 7 cuộc đua cho Cuộc bầu cử sơ bộ ngày 15 tháng 5 năm 2018. Sau một quá trình tìm hiểu, tiếp thu và đàm thoại trực tiếp trong thời gian qua với các ứng cử viên và cộng đồng của chúng tôi, APANO đã xây dựng quyền chính trị AAPI tại Portland và Oregon bằng cách yêu cầu cử tri và những người ủng hộ của chúng tôi bầu các ứng cử viên mà họ quan tâm đến sự đại diện, quan tâm đến nhân quyền, và chia sẻ các giá trị của APANO.

Dựa trên sự thành công của chúng tôi từ tháng 5 năm 2017 - đã có 6 ứng cử viên APANO được bầu chọn, bao gồm 4 phụ nữ da màu - APANO vui mừng ủng hộ 3 phụ nữ da màu, trong đó có 2 ứng cử viên AAPI, cựu người tị nạn và hiện là người tổ chức cộng đồng, và những người được bầu đương nhiệm đã thể hiện một cam kết mạnh mẽ để cải thiện cuộc sống của nhiều cộng đồng AAPI của chúng ta trong khu vực rộng thuộc Portland. Thêm vào đó, chúng tôi muốn chính thức công bố các ứng viên của chúng tôi đã giành được Chứng thực của APANO cho Cuộc bầu cử sơ bộ Oregon vào ngày 15 tháng 5 năm 2018!APANO tháng 5 năm 2018 Cuộc Bầu Cử Sơ Bộ

APANO đề xuất một cuộc bỏ phiếu cho Kayse Jama cho Thượng viện Quận 24 Dân chủ (Miền Đông PDX) **
APANO đề xuất một cuộc bỏ phiếu cho Jo Ann Hardesty cho Vị trí Hội đồng Thành phố Portland 3
APANO đề nghị bỏ phiếu cho Nick Fish cho vị trí Hội đồng Thành phố Portland 2
APANO đề nghị bỏ phiếu cho Susheela Jayapal cho Ủy Viên Hạt Multnomah 2 (N / NE PDX)
APANO đề xuất một cuộc bỏ phiếu cho Deborah Kafoury cho Chủ Tịch Quận Multnomah
APANO đề nghị bỏ phiếu cho Lynn Peterson cho Chủ tịch Hội đồng Metro
APANO đề xuất một cuộc bỏ phiếu cho Jacqueline Leung cho Hội đồng Thành phố Salem Phường 4 (SE Salem)

Cộng đồng châu Á và Thái Bình Dương của chúng ta ở tại Oregon liên tục và đôi khi bị ngăn trở trong quy trình chính trị - bởi các rào cản về tiếp cận ngôn ngữ và tình trạng công dân, phân biệt đối xử và ít kinh nghiệm. Đó là lý do tại sao APANO đang phát triển chương trình chính trị trong cuộc bầu cử chính trị. Chúng tôi có thể giúp loại bỏ những rào cản đó. Dưới đây là một vài ý tưởng về cách tham gia với chúng tôi:

NÓI CHUYỆN VỚI NHỮNG CỬ TRI: Tham gia cùng

các thành viên APANO vào những lúc chúng tôi nói chuyện với cộng đồng của chúng tôi về Cuộc bầu cử sơ bộ ngày 15 tháng 5 năm 2018! Chúng tôi đặc biệt vui mừng với cuộc vận động cho Kayse Jama và Jo Ann Hardesty, hai ứng cử viên người Mỹ gốc Phi là những người nói lên sự thật về sức mạnh và sẽ tích cực đấu tranh cho các cộng đồng AAPI của chúng ta và quan tâm họ.

ĐÓNG GÓP: Nếu quý vị tin vào những gì chúng tôi đang làm để xây dựng sức mạnh chính trị AAPI ở Oregon, xin cân nhắc về việc tham gia và hỗ trợ APANO với khoản quyên góp để chúng tôi có thể thực hiện công việc này với nhiều người hơn và nhiều nơi hơn.

CẬP NHẬT / ĐĂNG KÝ BẦU CỬ: Những người Oregon (từ 16 tuổi trở lên và công dân Hoa Kỳ) hiện có thể đăng ký bầu cử trực tuyến bằng bất kỳ ngôn ngữ nào trong số những ngôn ngữ này. THỜI HẠN CUỐI để ĐĂNG KÝ cho cuộc bầu cử tháng 5 này là ngày 24 tháng 4 năm 2018:
Tiếng Anh
Español Tiếng Tây Ban Nha
中文 Chinese Tiếng Hoa
Tiếng Việt
Soomaali Tiếng Somali
русский Tiếng Nga


** Để bầu cho Kayse Jama, cử tri ở Thượng viện Quận 24 (Miền Đông Portland) phải đăng ký với Đảng Dân Chủ cho cuộc bầu cử này. Quý vị có thể thay đổi đăng ký của mình bất kỳ lúc nào sau ngày 15 tháng 5 năm 2018.

Chúng tôi rất vui mừng đưa ra các ứng cử viên mà họ đại diện tốt cho cộng đồng chúng ta! Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm hoặc tham gia vào chương trình đang phát triển của chúng tôi về chính trị, xin vui lòng liên lạc với Robin Ye tại robin@apano.org